• Påmelding for vårsesongen 2023 ble åpnet 03. januar. 
 • Både tidligere og nye medlemmer må melde seg på aktuelle partier hvert halvår.
  Unntak: Medlemmer på høstpartiene i 2022(Airfloor & trampett nybegynnere,
   Gutter & jenter 4-5 år og Gymlek 3år), som var fulltegnet m/ ventelister, har fått tilbud om proritert plass våren 2023. De som har svart at de ønsker å fortsette skal ikke foreta ny påmelding nå. 

Felles bestemmelser for påmelding 

 • Forhåndspåmelding er ikke mulig.
 • All påmelding er bindende og foretas via vår hjemmeside når vi åpner for det.
 • Vær OBS på at kun registrerte medlemmer kan delta på partier p.g.a forsikringsordning via Norges Gymnastikk- og turnforbund (NGTF).
 • Faktura sendes etter godkjent registrering og må betales innen 8 dager for å beholde plassen på ønsket parti. 
 • Påminnelse til foreldre/foresatte: Det er barnets navn som må registreres som medlem. Foreldre og foresatte's navn oppgis på egen plass i skjemaet for påmelding. 
 • Utmelding:
  Medlemskap i Tasta Turn kan opphøre ved skriftlig utmelding til tastaturn@hotmail.no. 


 • Gjeldende priser for medlemskontingent (årlig) & treningsavgift (halvårlig) 
  • Barn: Medlemskontingent pr. kalenderår : kr.200                                          +Treningsavgift pr. halvår :kr.350
  • VoksneMedlemskontingent pr. kalenderår  kr.200          
  • + Treningsavgift pr. halvår : kr.650Medlemskontingent pr. kalenderår er  kr.200

*     *     *     *     *     *

Trenings- /partiavgift pr.halvår:                             Barn: kr.350                  Voksne: kr.650