Medlemskontingent & treningsavgift

(gjelder fra høsten 2021)    Medlemskontingent pr. kalenderårTreningsavgift
    pr. halvår
    Barnkr. 200kr. 350
    Voksnekr. 200kr. 650.
 

Medlemskontingent betales 1 gang pr. kalenderår mens treningsavgiften betales for hvert halvår (vår + høst). Faktura sendes etter godkjent registrering og må betales innen 8 dager for å beholde plassen på ønsket parti. 

Medlemskap i Tasta Turn kan opphøre ved skriftlig utmelding til tastaturn@hotmail.no.

Totalpris inkluderer  forsikring gjennom Norges gymnastikk- og turnforbund. Se www.gymogturn.no for detaljer. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/ konkurranse.
NB! Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt gyldig medlemskontingent.