Vår historie 1963 - 2023
Tasta Idrettslag ble stiftet 19.oktober 1963 med 2 undergrupper – Turn og Fotball. Den første formann i Turngruppen ble Unni Ellingsen Olaussen (Paulsen). I tillegg besto styret av varaformann Kari Ruud-Torgersen, sekretær Karin Braaten og kasserer Giske Pedersen.
Den første formann i selve idrettslaget var Sigurd Årthun.
Det første året fra november til sommerferien var kontingenten i turngruppen kr 10 for voksne og kr 5 for barn. I tillegg kom badepenger på 50 øre for voksne og 25 øre for barn. Fra sommeren 1964 ble årskontingenten endret til kr 30 for voksne og kr 15 for barn.
Turngruppen gikk ut av Idrettslaget 2.februar 1987, men stiftelsesdato er fremdeles 19.oktober 1963. Navnet ble da endret til Tasta Turn

Ved stiftelsen i 1963 ble det innmeldt 160 kvinner og 220 piker i turnen. Instruktører var Tullik Eide og Berit Dahl. I tillegg var det noen herremosjonister som ble ledet av Gunnar Reinertsen. Gutteturn ble etablert i 1972.

I de seinere årene har medlemstallet vært mellom 400-500 fordelt på 10 barnepartier og 5 partier for voksne, hvor hovedtyngden er på barnepartiene fra 0-15 år. Disse partiene blir raskt fulltegnet når vi starter etter nyttår og etter sommerferien, fordi tildelt treningstid i Tastaruståhallen og Tasta skole er begrenset.

Trimpartiene for voksne er også et populært tiltak, men vi må gi honnør til våre kvinnelige veteraner, hvor flere har vært med fra starten i 1963, og er "bærebjelkene" i vår forening. 

 Turnens formenn/ledere fra 1963 til d.d.:

Periode

Antall år

Formann/ leder

Navn

1963-1964

1

Formann

Unni Ellingsen Olaussen
1964-1965

1

Formann

Kari Ruud-Torgersen

1965-1969

4

Formann

Mary Johanson

1969-1970

1

Formann

Gudrun Berland

1970-1972

2

Formann

Sally Egeli

1972-1973

1

Formann

Bjørg Nikolaisen

1973-1974

1

Formann

Wenche Sirevaag

1974-1976

2

Formann

Solveig Dahl

1976-1977

1

Formann

May Heske

1977-1978

1

Formann

Randi Pedersen

1978-1985

7

Formann

Marit Kristiansen

1985-1986

1

Formann

Siri Stokke

1986-1987

1

Formann

Ethel Meling Haga

1987-1990

3

Formann

Reidun Kommedal

1990-1991

1

Formann

Jan Maldal

1991-1992

1

Formann/ Leder

Tone Asgautsen

1992-1999

7

Leder

Tone Johannesen Røksund

1999-2000

1

Leder

Svein G Lunde

2000- fortsatt

23

Leder

May Brit Harestad Osaland