Høstsesongen er startet 

 • Som kjent må vi fortsatt forholde oss til myndighetenes regler og bestemmelser  om korona situasjonen. Det betyr at vi må begrense antall deltakere pr. parti denne høsten. 
 • Vi har tidligere gitt mulighet til medlemmer på trimpartiene (GymX) å delta på flere partier til samme pris som for 1 parti. Dette vil foreløpig bli begrenset til max 2 partier. Vi vil vurdere det hele etter oppstart når vi ser fordelingen pr.parti. 

----------------------------------------------------- 

Påmelding

Nye medlemmer 
Les denne beskrivelsen ->
her 
før påmelding foretas 
via denne -> linken  
Vær OBS på at det er barnets navn som skal registreres dersom du som foresatt foretar påmeldingen .

Medlemmer  fra våren 2020-Påmelding foretas via den linken som ble sendt fra NIF digital fra18. august.
Hvis du mangler den  for å  kunne foreta påmelding så gi beskjed til tastaturn@hotmail.no

Eventuelle problemer med pålogging i nytt system kan rettes til NIF : support@idrettsforbundet.no

Eventuelle problemer med pålogging i nytt system kan rettes til NIF : support@idrettsforbundet.no


Felles bestemmelser for påmelding

 • All påmelding er bindende.
 • Vær OBS på at kun registrerte medlemmer kan delta på partier p.g.a forsikringsordning via Norges Gymnastikk- og turnforbund (NGTF). 
 • Priser fra høsten 2020:
  • Barn
  • Medlemskontingent pr. kalenderår : kr.200
  • Partiavgift parti pr. halvår :kr.300
  • Voksne
  • Medlemskontingent pr. kalenderår  kr.200
  • Partiavgift parti pr. halvår : kr.600
  • Faktura inkl. administrasjonsavgift sendes etter oppstart.Medlemskontingent pr. kalenderår er  kr.200

*     *     *     *     *     *

Trenings- /partiavgift pr.halvår:                             Barn: kr.300                  Voksne: kr.600 Levert av IdrettenOnline