Medlemskontingent & partiavgift    Medlemskontingent pr. kalenderårPartiavgift
    pr. halvår
    Barnkr. 200kr. 300
    Voksnekr. 200kr. 600.

Medlemskap i Tasta Turn kan opphøre ved skriftlig utmelding til tastaturn@hotmail.no.

Totalpris inkluderer  forsikring gjennom Norges gymnastikk- og turnforbund. Se www.gymogturn.no for detaljer. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/ konkurranse.
NB! Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt gyldig medlemskontingent.


Levert avIdrettenOnline