Velkommen tilbake fra høstferien.

  • Treningen fortsetter som vanlig fra mandag 14.10.
  • Hvis du/dere ikke har fått E-faktura for kontingent/treningsavgift for høsten kan det skyldes feil i E-postadressen i egen profil i medlemssystemet-enten at den er skrevet feil eller at du/dere har byttet E- postadresse etter registrering. Eventuell retting kan gjøres i egen profil eller gi oss en melding til tastaturn@hotmail.no


Velkommen til høstens partier!

Påmelding foretas via fanen "Påmelding" i menyen ovenfor og husk å velge riktig link . 


" Nye medlemmer" bruker alle som melder seg på for første gang.

"Tidligere medlemmer " bruker alle som har deltatt på partier våren 2019 eller tidligere år.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Utmerkelse til Ewalena Nesvik på årets kretsting i RGTK

Rogaland Gymnastikk og Turn Krets (RGTK) avholdt sitt kretsting på Quality Airport Hotell , Sola 8.-9.mars. Under festmiddagen fredag kveld ble nåværende nestleder Ewalena tildelt No

Velkommen !

TASTA TURN er et idrettslag som holder til i Tasta bydel i Stavanger. Treningen for de forskjellige partiene foregår på

  • Tasta skole, Randabergveien 165, 4027 Stavanger
  • Tastaveden skole , Soltunveien 30, 4026 Stavanger
  • Tastarustå Idrettshall, Gjerdeveien 32, 4027 Stavanger

Her er det muligheter for folk i alle aldre, voksne og barn, til å melde seg på. Påmelding skjer via menyen 2 ganger i året med oppstart i januar (våren) og september (høsten).


Bruk menyen for å navigere deg til informasjon om partier og treningstider.

STAVANGER
Levert av IdrettenOnline