• Påmelding for høstsesongen 2022 åpner 15. august når vi legger ut "link" til påmeldingskjema her på hjemmesiden.

    Vi starter opp torsdag 1. september og avslutter høstsesongen med "Juleshow" lørdag 26. november. 
    Både nye og tidligere medlemmer må bruke påmeldingskjema for høstsesongen.

Årsmøte i TASTA TURN


ble avholdt torsdag 03.mars 2022 hvor følgende ble valgt til styret.  

 

Leder:  May Brit Harestad Osaland (gjenvalg)

Nestleder: Ewalena Nesvik (gjenvalg)
Sekretær:  Kari Strømseng Aas (ikke på valg)

Medlemsansvarlig: June M.Stølsvik (gjenvalg)

Kasserer: Aslaug Alfsen (ikke på valg)

Styremedlem; Astrid Eltervåg (Ny)

Varamedlem: Aud Marit Lindstrøm(Ny)

*     *     *     *     *     *     *     *     *

Velkommen !

TASTA TURN er et idrettslag som holder til i Tasta bydel i Stavanger. Treningen for de forskjellige partiene foregår på

  • Tasta skole, Randabergveien 165, 4027 Stavanger
  • Tastarustå Idrettshall, Gjerdeveien 32, 4027 Stavanger

Her er det muligheter for folk i alle aldre, voksne og barn, til å melde seg på. Påmelding skjer via menyen 2 ganger i året med oppstart i januar (våren) og september (høsten).


Bruk menyen for å navigere deg til informasjon om partier og treningstider.


STAVANGER