Vårsesongen 2022 er nå avsluttet.

  • Påmelding for høstsesongen 2022 åpner medio august.


*     *     *     *     *     *     *     *     *

Årsmøte i TASTA TURN


ble avholdt torsdag 03.mars 2022 hvor følgende ble valgt til styret.  

 

Leder:  May Brit Harestad Osaland (gjenvalg)

Nestleder: Ewalena Nesvik (gjenvalg)
Sekretær:  Kari Strømseng Aas (ikke på valg)

Medlemsansvarlig: June M.Stølsvik (gjenvalg)

Kasserer: Aslaug Alfsen (ikke på valg)

Styremedlem; Astrid Eltervåg (Ny)

Varamedlem: Aud Marit Lindstrøm(Ny)

*     *     *     *     *     *     *     *     *

Velkommen !

TASTA TURN er et idrettslag som holder til i Tasta bydel i Stavanger. Treningen for de forskjellige partiene foregår på

  • Tasta skole, Randabergveien 165, 4027 Stavanger
  • Tastarustå Idrettshall, Gjerdeveien 32, 4027 Stavanger

Her er det muligheter for folk i alle aldre, voksne og barn, til å melde seg på. Påmelding skjer via menyen 2 ganger i året med oppstart i januar (våren) og september (høsten).


Bruk menyen for å navigere deg til informasjon om partier og treningstider.


STAVANGER