Medlemskontingent

  • Voksne partier kr 650 pr halvår.
  • Barne-/ ungdomspartier kr 350 pr halvår.
    (E-postFaktura sendes når medlemskap er godkjent).

Medlemskap i Tasta Turn kan opphøre ved skriftlig utmelding til tastaturn@hotmail.no.


Prisen inkluderer medlemskontingent og forsikring gjennom Norges gymnastikk- og turnforbund. Se www.gymogturn.no for detaljer. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/ konkurranse.
NB! Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt gyldig medlemskontingent.

Nye medlemmer får tilgang til påmeldingsbildet ved å melde på via linken PÅMELDING i menyen. Alle nødvendige opplysninger må fylles inn før innsending. Påmelding av barn skjer i barnets navn da systemet kun tilbyr partier som samsvarer med alderen. Dersom personen er under 18 år må foresattes navn og personalia oppgis. Oversikt overtilgjengelige partier ->HER.

Levert av IdrettenOnline